District Representatives

Meet Our Team

DR
Ajay Chakravarti

9476464181

DR
Ajay Misra

9927099599

DR
Aman Alok

8951553839

DR
Ashok Kumar

9412215400

DR
Babu Ram Yadav

9910965347

DR
Chunnu Kumar

9470064304

DR
Darshna Kulkarni

8588932483

DR
Deepak Chandra

9648463779

DR
Dhananjay Ray

9934069122

DR
Dilip Kumar

9334106000

DR
Gun Prakash

9568802730

DR
Gyanendra Tyagi

9927410460

DR
Hiralal Mourya

9724747580

DR
Jayant Jain

9837247349

DR
K K Tyagi

8171356621

DR
Lalit Kumar

8273422205

DR
Lt R P singh

9993118368

DR
Maj Amol Shankar Bochare

7000919707

DR
Maj Raja Ram

9312780040

DR
Patel bipin Chimanbhai

7487055691

DR
Pawan Malvi

9981385161

DR
Poonam Sharma

9990510809

DR
Punjab Rao

8600087938

DR
Radhey Shyam Dubey

9450328869

DR
Rahul PuriNagar

9650566312

DR
Raj Bir Singh

9990527737

DR
Rajendra Kumar Rawat

9719344644

DR
Ranjana Singh

6392 782 761

DR
Rashmi lata

9971676870

DR
Rishi Pal

9927011632

DR
Roshan Nagar

9589919304

DR
Sanjay kumar Goyal

9457049272

DR
Savitri

9756165933

DR
Sub Raj Singh Rana

9358531957

DR
sunil Kumar

9560296518

DR
Thakur Omkar Singh

8052682005

DR
Vaibhav Garg

8218254264

DR
Vijay Kumar Singh

9450915461

DR
Vimlendra Kumar

7355320066

DR
Visrojwar

9823918946